Snail’s House – Pixel Galaxy

Snail’s House – Pixel Galaxy

Video recommended by Xanat López Ortega from Mexico, collaborator of Arttextum’s Replicación

JOSEPH M. CATALÀ DOMÉNECH – El mundo imaginado

JOSEPH M. CATALÀ DOMÉNECH – El mundo imaginado

Texto recomendado por Angélica Escoto, colaboradora de México para Replicación de Arttextum

Círculo de Poesía -sección de Artes

Círculo de Poesía

Website recomendado por Mariana Chávez Berrón, colaboradora de México para Replicación de Arttextum