SONIDOS DE LA TIERRA / SOUNDS OF THE EARTH con Eva Julian

SONIDOS DE LA TIERRA / SOUNDS OF THE EARTH con Eva Julian

Entrevista recomendada por Andrea López Tyrer, colaboradora de Chile/España para Replicación de Arttextum

Science Says Silence Is Much More Important To Our Brains Than We Think

Article recommended by Arttextum